Epichloorhydrine

Engelse naam:
Epichlorohydrin
CAS-nummer:
106-89-8
EG-nummer:
203-439-8
Synoniemen:
1-chloor-2,3-Epoxypropaan, chloormethyloxiraan, 1-chloro-2,3-epoxypropane
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,19 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 juli 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:
  • GR 2015/04

Opmerkingen:
De GR heeft op verzoek van de Minister van SZW Epichloorhydrine geevalueerd en gekeken of hij op Europees niveau kan aansluiten bij de evaluaties van andere organisaties (SCOEL en of de AGS). De GR stelt vast dat er -na de publicatie van het GR-advies in

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
Onderbouwing:

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
Geen advieswaarde voor GW.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 15min)
10 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
3 ppm (TGG - 8u)
12 mg/m3 (TGG - 8u)
12 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
1,5 ppm (TGG - 15min)
5,8 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
4 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018