Epichloorhydrine

Engelse naam:
Epichlorohydrin
CAS-nummer:
106-89-8
EG-nummer:
203-439-8
Synoniemen:
1-chloor-2,3-Epoxypropaan
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend), Sensibiliserend-inhalatie

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,19 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juli 2007

Algemene opmerkingen:
De GR heeft op verzoek van de Minister van SZW Epichloorhydrine geevalueerd en gekeken of hij op Europees niveau kan aan sluiten bij de evaluaties van andere organisaties (SCOEL en of de AGS).

Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
1,9 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
4 mei 2010


REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 1,52 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,9 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 8u
8 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm / TGG 15min
10 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,9 mg/m3 / TGG 8u
1,5 ppm / TGG 15min
5,8 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
3 ppm / TGG 8u
12 mg/m3 / TGG 8u
12 ppm / TGG 15min
48 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Denemarken

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,9 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,9 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,9 mg/m3 / TGG 8u
1 ppm / TGG 15min
4 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1