Dimethylamine

Engelse naam:
Dimethylamine
CAS-nummer:
124-40-3
EG-nummer:
204-697-3

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1,8 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • RA 10/90
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 3,8 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 9,4 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 12,9 mg/m3 inhalation local effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,8 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,7 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
7,4 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,7 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
9,4 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
1,9 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
3,8 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,8 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
3,8 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,8 mg/m3 (TGG - 8u)
6 ppm (TGG - 15min)
11 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
3,5 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
9 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
8 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018