Difosforpentasulfide

Engelse naam:
Phosphorus pentasulfide
CAS-nummer:
1314-80-3
EG-nummer:
215-242-4
Synoniemen:
Fosforpentasulfide

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
1 mg/m3 inhalation local effects Long-term exposure
Onderbouwing:
  • Regulation (EC) No 1907/2006


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
2 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018