Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Diethylether

Engelse naam:
Diethyl ether
CAS-nummer:
60-29-7
EG-nummer:
200-467-2
Synoniemen:
Ethylether; ether

Nederlandse grenswaarde Publiek

De grenswaarde is op dit moment in behandeling door SER, bij de subcommissie GSW
Reactietermijn:
onbekend

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 308 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
100 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Grenswaarde:
400 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
1200 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
400 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
1200 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
100 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
308 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
100 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
310 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
100 ppm (aantal deeltjes per miljoen deeltjes lucht) / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018