Diethylether

Engelse naam:
Diethyl ether
CAS-nummer:
60-29-7
EG-nummer:
200-467-2
Synoniemen:
Ethylether; ether

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 308 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 616 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Duitsland

Grenswaarde:
400 ppm / TGG 8u
1200 mg/m3 / TGG 8u
400 ppm / TGG 15min
1200 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
400 ppm / TGG 8u
1200 mg/m3 / TGG 8u
400 ppm / TGG 15min
1200 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
308 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
616 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
310 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
620 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Oostenrijk

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
300 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
600 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Denemarken

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
303 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)


Finland

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
310 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
620 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
100 ppm / TGG 8u
308 mg/m3 / TGG 8u
200 ppm / TGG 15min
616 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1