Diethylamine

Engelse naam:
Diethylamine
CAS-nummer:
109-89-7
EG-nummer:
203-716-3
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
15 mg/m3 (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
5 ppm (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
2 januari 2008
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: meetmethode OSHA 41 voor zowel het TGG-8u als het TGG-15min (WGMM 4 voor zowel TGG-8u als TGG-15min).

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 15 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 30 mg/m3 inhalation local effects

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
6,1 mg/m3 (TGG - 8u)
12,2 mg/m3 (TGG - 15min)
15,25 mg/m3
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
15 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
15 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018