Dacarbazine

Engelse naam:
Dacarbazine
CAS-nummer:
4342-03-4
EG-nummer:
224-396-1
Synoniemen:
5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)-1H-Imidazole-4-carboxamide
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0009 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • 2005/01OSH
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: er is geen (gevalideerde) meetmethode gevonden (WGMM 0).