Cyclohexaan

Engelse naam:
Cyclohexane
CAS-nummer:
110-82-7
EG-nummer:
203-806-2
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
700 mg/m3 (TGG - 8u)
1400 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: meetmethode NIOSH 1500 (WGMM 4).

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 700 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 700 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 1400 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 1400 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
172 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
1400 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
2800 mg/m3 (TGG - 15min)
800 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
350 mg/m3 (TGG - 8u)
250 ppm (TGG - 15min)
875 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
375 ppm (TGG - 15min)
1300 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
150 ppm (TGG - 8u)
525 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
800 ppm (TGG - 15min)
2800 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
350 mg/m3 (TGG - 8u)
300 ppm (TGG - 15min)
1050 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
1300 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
200 ppm (TGG - 8u)
700 mg/m3 (TGG - 8u)
800 ppm (TGG - 15min)
2800 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018