Cisplatin

Engelse naam:
Cisplatin
CAS-nummer:
15663-27-1
EG-nummer:
239-733-8
Synoniemen:
cis-diaminedichloorplatina; cis-DPP; cis-Platina
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,00005 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

Algemene opmerkingen:
2006: de meetmethoden NIOSH 7303 en MDHS 46/2. Deze laatste methode heeft de voorkeur omdat inhaleerbaar stof wordt gemeten (WGMM 4).