Chroomtrioxide

Engelse naam:
Chromium trioxide
CAS-nummer:
1333-82-0
EG-nummer:
215-607-8
Synoniemen:
Chroomzuur
Chroomzuuranhydride
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S), Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 maart 2017
Streefwaarde:
0,01 µg/m3 (TGG - 8u)
Opmerkingen:
Zie choorm (VI) verbindingen. De GR concludeert in zijn rapport van 30 september 2016 dat alle chroom (VI) verbindingen als carcinogeen moeten worden beschouwd en dat in de gezondheidskundige risicoberekening geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen oplosbare en onoplosbare verbindingen. Hij adviseert een streefwaarde van 0,01 microgram/m³ en een verbodswaarde van 1 microgram/m³. De wettelijke grenswaarden (10 en 50 microgram/m³ voor resp. oplosbare en slecht oplosbare verbindingen liggen boven de verbodswaarde. Dit vindt de minister van SZW een maatschappelijk ongewenste situatie. Vooruitlopend op een SER-advies besluit de minister van SZW tot invoering van een grenswaarde voor alle chroom (VI) verbindingen op het niveau van de verbodswaarde, namelijk 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8uur). Hiermee vervallen de afzonderlijke regels over specifieke chroom (VI) verbindingen, zomede de TGG-15min voor een aantal van die verbindingen.