Werk in uitvoering. De databank Grenswaarden is overgezet naar een nieuw systeem. De databank werkt nog niet zoals dat zou moeten. Dit is bij de SER bekend. Er wordt hard gewerkt om dit op te lossen.

Chroom (metallisch)

Engelse naam:
Chromium metal as Cr
CAS-nummer:
7440-47-3
EG-nummer:
231-157-5

Nederlandse grenswaarde Publiek

De grenswaarde is op dit moment in behandeling door SER, bij de subcommissie GSW
Reactietermijn:
onbekend

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 0,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsyne


Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1