Chloroform

Engelse naam:
Chloroform
CAS-nummer:
67-66-3
EG-nummer:
200-663-8
Synoniemen:
Trichloormethaan
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
5 mg/m3 (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 2,5 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 2,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
5 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
) TRGS 900, GMBI 03-2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
5 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
9,9 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
10 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
25 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
5 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018