Chloor

Engelse naam:
Chlorine
CAS-nummer:
7782-50-5
EG-nummer:
231-959-5
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • 1-12-1998
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,75 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 1,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 0,75 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 1,5 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1,5 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1 mg/m3 (TGG - 8u)
3 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 15min)
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
0,5 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
1,5 mg/m3 (TGG - 15min)
0,5 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018