Chloor

Engelse naam:
Chlorine
CAS-nummer:
7782-50-5
EG-nummer:
231-959-5

REACH verordening Privaat

Long-term exposure = 0,75 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 1,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,5 mg/m3 / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
3 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave 2018; Arbeidstilsyne


Duitsland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 8u
0,5 ppm / TGG 8u
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 8u
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS 2018; juni 2008


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 15min
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 mg/m3 / TGG 8u
1,5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 / TGG 8u
1,5 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018 (publicatie C.0.1)


Finland

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 15min
0,5 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
1,5 mg/m3 / TGG 8u
0,5 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1