Carbadox

Engelse naam:
Carbadox
CAS-nummer:
6804-07-5
EG-nummer:
229-879-0
Synoniemen:
2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)quinoxaline 1,4-dioxide
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,003 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie: