Calciumoxide

Engelse naam:
Calcium oxide
CAS-nummer:
1305-78-8
EG-nummer:
215-138-9
Synoniemen:
Ongebluste kalk
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
27 februari 2008
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/137
Officiële publicatie:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:
  • 1978

Opmerkingen:
Gezondheidsraad 2006: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar. Analytisch gezien is een meetmethode beschikbaar, te weten NIOSH 7020 en NIOSH 7300 (WGMM 2). De beide methoden zijn niet geschikt voor inhaleerbaar stof. Er zijn goede mogelijkheden o

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 1 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 4 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Julkaisuja 2018:1

Frankrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Ceiling:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 15min)
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018