Broom

Engelse naam:
Bromine
CAS-nummer:
7726-95-6
EG-nummer:
231-778-1
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar. Analytisch gezien zijn de meetmethode NIOSH 6011 en OSHA ID-108 nogal ongevoelig. Voor de dampfase wel bruikbaar (WGMM 1).

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,7 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 0,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,66 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 15min)
0,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,66 mg/m3 (TGG - 8u)
0,2 ppm (TGG - 15min)
1,3 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 ppm (TGG - 15min)
2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,7 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018