Benzines (voor verbrandingsmotoren)

Engelse naam:
Gasoline, natural
CAS-nummer:
8006-61-9
EG-nummer:
232-349-1
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
240 mg/m3 (TGG - 8u)
480 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • RA 3/92
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Als brandstof voor verbrandingsmotoren. Dit mengsel wordt als kankerverwekkend ingedeeld indien het benzeengehalte groter is dan 0,1%.

REACH verordening Privaat

DNEL:
Short-term exposure = 1286,4 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 837,5 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 1066,67 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
500 mg/m3 (TGG - 8u)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
180 mg/m3 (TGG - 8u)
75 ppm (TGG - 15min)
250 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
300 ppm (TGG - 8u)
1100 mg/m3 (TGG - 8u)