Benzeen

Engelse naam:
Benzene
CAS-nummer:
71-43-2
EG-nummer:
200-753-7
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,7 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2017
H-Notatie:
Ja

Algemene opmerkingen:
De GR beschouwt benzeen als een kankerverwekkende stof met een niet stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme.

Historische grenswaarden Privaat

2007

Grenswaarde:
3,25 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Vervallen per:
1 oktober 2017


REACH verordening Privaat

DNEL
Long-term exposure = 1,9 mg/m3 inhalation systemic effects


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,5 mg/m3 / TGG 8u
3 ppm / TGG 15min
9 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2018
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm / TGG 8u
3 mg/m3 / TGG 8u


Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,6 mg/m3 / TGG 8u


Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm / TGG 8u
3,25 mg/m3 / TGG 8u


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
1 ppm / TGG 8u
3,25 mg/m3 / TGG 8u


Oostenrijk

Grenswaarde:
1 ppm / TGG 8u
3,2 mg/m3 / TGG 8u
4 ppm / TGG 15min
12,8 mg/m3 / TGG 15min


Finland

Grenswaarde:
1 ppm / TGG 8u
3,25 mg/m3 / TGG 8u


Denemarken

Grenswaarde:
0,5 ppm / TGG 8u
1,6 mg/m3 / TGG 8u