Benzeen

Engelse naam:
Benzene
CAS-nummer:
71-43-2
EG-nummer:
200-753-7
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M)
Uitgebreide classificatie:
Opmerkingen:
Benzeen wordt voornamelijk gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie, als startmateriaal en tussenproduct voor de synthese van diverse chemische stoffen. De inademing van benzeen kan schadelijk zijn voor bloedcellen en kan leiden tot leukemie.

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,7 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2017
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De GR beschouwt benzeen als een kankerverwekkende stof met een drempelwaarde, een niet stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme.

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
3,25 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppmREACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 0,8 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,6 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,25 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,25 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984: okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,2 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
12,8 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
3,25 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,5 mg/m3 (TGG - 8u)
3 ppm (TGG - 15min)
9 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,6 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018