Azijnzuur

Engelse naam:
Acetic acid
CAS-nummer:
64-19-7
EG-nummer:
200-580-7
Synoniemen:
Ethaanzuur
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
25 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
20 ppm (TGG - 15min)
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 25 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
13 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
25 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Zweden

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
13 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
25 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
25 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
50 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018