Asbest

Engelse naam:
Asbestos, all forms
CAS-nummer:
1332-21-4
EG-nummer:
603-721-4
Synoniemen:
asbestvezels, asbestos
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2000 vezels/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2017
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Met ingang van 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiele asbestvezels 2000 vezels per kubieke meter als TGG 8 uur. In het nader advies over de invoering van een verlaagde grenswaarde voor ambibole asbestvezels heeft de subcommissie GSW geadviseerd bij wijze van tussenoplossing z.s.m. doch uiterlijk m.i.v. 01-07-2015 voor amfibole asbestvezels een wettelijke grenswaarde van 2000 vezels per kubieke meter in te voeren. Daaraan zijn twee nog nader in de praktijk nog uit te werken randvoorwaarden verbonden: een door de branche op te stellen monitoringprogramma en een simulatietest van de protectiefactor van de adembeschermingsmiddelen. De minister van SZW neemt dit advies over. Per 1 januari 2017 is de wettelijke grenswaarde voor amfibole asbestvezels daarom verlaagd naar 2000 vezels/m³.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
100000 vezels/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Zweden

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,01 vezels/ml (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018