Asbest

Engelse naam:
Asbestos, all forms
CAS-nummer:
1332-21-4
EG-nummer:
603-721-4
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2000 vezels/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2017

Algemene opmerkingen:
Met ingang van 1 juli 2014 is de grenswaarde voor chrysotiele asbestvezels 2000 vezels per kubieke meter als TGG 8 uur. In het nader advies over de invoering van een verlaagde grenswaarde voor ambibole asbestvezels heeft de subcommissie GSW geadviseerd bij wijze van tussenoplossing z.s.m. doch uiterlijk m.i.v. 01-07-2015 voor amfibole asbestvezels een wettelijke grenswaarde van 2000 vezels per kubieke meter in te voeren. Daaraan zijn twee nog nader in de praktijk nog uit te werken randvoorwaarden verbonden: een door de branche op te stellen monitoringprogramma en een simulatietest van de protectiefactor van de adembeschermingsmiddelen. De minister van SZW neemt dit advies over. Per 1 januari 2017 is de wettelijke grenswaarde voor amfibole asbestvezels daarom verlaagd naar 2000 vezels/m³.

Historische grenswaarden Privaat

2006

Grenswaarde:
10000 vezels/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
28 juli 2006
Vervallen per:
1 januari 2017


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2016
Onderbouwing:
INRS ED 984: okt. 2016


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 vezels/ml / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
20 december 2011
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018


Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Regulations concerning Action and Limit values FOR-2011-12-06-1358


Denemarken

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2018 (publicatie C.0.1)


Zweden

Grenswaarde:
0,1 vezels/cm3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1