Arseenzuur; wateroplosbare zouten (als As)

Engelse naam:
Arsenic acid; in water soluble salts
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0028 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 april 2015
Onderbouwing:
  • GR 2012/32
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De publieke grenswaarde 0,0028 milliegram per kubieke meter als TGG-8 uur geldt m.i.v. 01-04-2015 voor alle overige niet apart benoemde (en in de databank opgenomen) anorganische arseenverbindingen.