Arseenzuur; wateronoplosbare zouten (als As)

Engelse naam:
Arsenic acid waterunsoluble salts
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0028 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
11 december 2012
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De publieke grenswaarde 0,0028 milligram per kubieke meter als TGG-8 uur geldt miv 01-04-2015 voor alle overige niet apart benoemde (en in de databank opgenomen anorganische arseenverbindingen.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018