Arseentrioxide (als As)

Engelse naam:
Arsenic trioxide
CAS-nummer:
1327-53-3
EG-nummer:
215-481-4
Synoniemen:
diarsenic trioxide, diarseentrioxide,
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,0028 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 april 2015
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
De publieke grenswaarde 0,0028 mg/m3 als TGG-8 geldt miv 01-04-2015 voor alle overige niet apart benoemde (en in de databank opgenomen) anorganische arseenverbindingen.

REACH verordening Privaat

DNEL:
(TGG - 8u) = 0,005 mg/m3
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Finland

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018