Ammoniak

Engelse naam:
Ammonia
CAS-nummer:
7664-41-7
EG-nummer:
231-635-3
Synoniemen:
Ammonia, anhydrous
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
14 mg/m3 (TGG - 8u)
36 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 14 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 36 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 47,6 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 47,6 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
28 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
28 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
7 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
14 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
15 ppm (TGG - 8u)
11 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GVK 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
18 mg/m3 (TGG - 8u)
35 ppm (TGG - 15min)
25 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm Dagwaarde
36 mg/m3 Dagwaarde
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
14 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
28 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009