Allylalcohol

Engelse naam:
Allyl alcohol
CAS-nummer:
107-18-6
EG-nummer:
203-470-7
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
4,8 mg/m3 (TGG - 8u)
12,1 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 4,63 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 12,1 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4,8 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
9,6 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 655 af 31/05/2018

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4,8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
12 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1,2 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
4,8 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,2 ppm (TGG - 8u)
0,48 mg/m3 (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
4,8 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984: okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4,8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
12 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2011 - GVK 2011

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
4,8 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
9,7 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005

Zweden

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 15min)
12 mg/m3 (TGG - 15min)
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
5 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
10 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018