Acrylamide

Engelse naam:
Acrylamide
CAS-nummer:
79-06-1
EG-nummer:
201-173-7
Synoniemen:
Prop-2-enamide
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Verandering in erfelijke eigenschappen (M), Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de huid (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
17 juni 2020
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,016 mg/m3 (TGG - 8u)

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 0,07 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 120 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,3 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984: okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,06 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,24 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,3 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 15min)
0,03 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,03 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018