Acetonitril

Engelse naam:
Acetonitrile
CAS-nummer:
75-05-8
EG-nummer:
200-835-2
Synoniemen:
Cyanomethaan
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
34 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • Duitsland DFG
Opmerkingen:
2005: meetmethode NIOSH 1606 (WGMM 4).

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 68 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 68 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
40 ppm (TGG - 8u)
70 mg/m3 (TGG - 8u)
80 ppm (TGG - 15min)
140 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
17 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
34 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
34 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
68 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
40 ppm (TGG - 8u)
70 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
30 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Regulations concerning Action and Limit values - FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
40 ppm (TGG - 8u)
70 mg/m3 (TGG - 8u)
160 ppm (TGG - 15min)
280 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
40 ppm (TGG - 8u)
68 mg/m3 (TGG - 8u)
60 ppm (TGG - 15min)
102 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
60 ppm (TGG - 15min)
100 mg/m3 (TGG - 15min)
30 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
20 ppm (TGG - 8u)
34 mg/m3 (TGG - 8u)
40 ppm (TGG - 15min)
68 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018