Aceetaldehyde

Engelse naam:
Acetaldehyde
CAS-nummer:
75-07-0
EG-nummer:
200-836-8
Synoniemen:
Acetylaldehyde, ethanal
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
37 mg/m3 / TGG 8u
92 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

Algemene opmerkingen:
2006: voor het TGG-8 uur de meetmethoden NIOSH 2538/OSHA 68 en BIA 6024 en BIA 6024-2 (WGMM 4). Voor het TGG-15 min de meetmethode NIOSH 2538/OSHA 68 (WGMM 4).

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Noorwegen

Grenswaarde:
25 ppm / TGG 8u
45 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2018; Arbeidstilsyne


Duitsland

Grenswaarde:
91 mg/m3 / TGG 8u
50 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
2 juli 2009
Onderbouwing:
TRGS 900


Zwitserland

Grenswaarde:
90 mg/m3 / TGG 8u
90 mg/m3 / TGG 15min
50 ppm / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SUVAPRO, Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
37 mg/m3 / TGG 8u
92 mg/m3 / TGG 15min
20 ppm / TGG 8u
50 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005


Denemarken

Grenswaarde:
45 mg/m3 / TGG 8u
25 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, 2018


Finland

Grenswaarde:
46 mg/m3 / TGG 15min
25 ppm / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Julkaisuja 2018:1


Zweden

Grenswaarde:
50 mg/m3 / TGG 15min
90 mg/m3 / TGG 15min
50 ppm / TGG 8u
90 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Frankrijk

Grenswaarde:
180 mg/m3 / TGG 8u
100 ppm / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 1987
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; okt. 2016