Aceetaldehyde

Engelse naam:
Acetaldehyde
CAS-nummer:
75-07-0
EG-nummer:
200-836-8
Synoniemen:
Acetylaldehyde, ethanal
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
37 mg/m3 (TGG - 8u)
92 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 september 2006
Onderbouwing:
  • Overgenomen uit Verenigd Koninkrijk (2005)
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: voor het TGG-8 uur de meetmethoden NIOSH 2538/OSHA 68 en BIA 6024 en BIA 6024-2 (WGMM 4). Voor het TGG-15 min de meetmethode NIOSH 2538/OSHA 68 (WGMM 4).

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
45 mg/m3 (TGG - 8u)
25 ppm (TGG - 8u)
Ceiling:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
91 mg/m3 (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 8u)
182 mg/m3
100 ppm
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
46 mg/m3 (TGG - 15min)
25 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Julkaisuja 2018:1

Frankrijk

Grenswaarde:
180 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984; okt. 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
45 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
90 mg/m3 (TGG - 8u)
90 mg/m3 (TGG - 15min)
50 ppm (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2007 - GVK 2007

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
37 mg/m3 (TGG - 8u)
92 mg/m3 (TGG - 15min)
20 ppm (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005

Zweden

Grenswaarde:
50 mg/m3 (TGG - 15min)
90 mg/m3 (TGG - 15min)
25 ppm (TGG - 8u)
45 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
90 mg/m3 (TGG - 8u)
90 mg/m3 (TGG - 15min)
50 ppm (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SUVAPRO, Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018