Zilver, metallisch

Engelse naam:
Silver, metallic
CAS-nummer:
7440-22-4
EG-nummer:
231-131-3
Synoniemen:
Zilver, metallisch

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 0,1 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,8 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 30min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,8 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018