Xyleen (o-,m-, p-isomeren)

Engelse naam:
Xylene (o-,m-, p-isomers)
CAS-nummer:
1330-20-7
EG-nummer:
215-535-7
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
210 mg/m3 (TGG - 8u)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2008
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
50 ppm (TGG - 8u)
221 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 221 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 442 mg/m3 inhalation systemic effects
Long-term exposure = 221 mg/m3 inhalation local effects
Short-term exposure = 442 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
IOELV (8-hr) used without modification.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
109 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
440 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
880 mg/m3 (TGG - 15min)
2000 mg/l Methylhippuric acid (toluric acid) (all isomers) Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
440 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
880 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
220 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
440 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
221 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
108 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
221 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
220 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
441 mg/m3 (TGG - 15min)
650 mmol methyl hippuric acid/mol creatinine in urine (post shift) Biologische grenswaarde
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
50 ppm (TGG - 8u)
221 mg/m3 (TGG - 8u)
100 ppm (TGG - 15min)
442 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
100 ppm (TGG - 8u)
435 mg/m3 (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)
870 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018