Vinylideenchloride

Engelse naam:
Vinylidene chloride
CAS-nummer:
75-35-4
EG-nummer:
200-864-0
Synoniemen:
1,1-dichloorethyleen
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
8 mg/m3 (TGG - 8u)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 mei 2008
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DMEL:
Long-term exposure = 1,792 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 38 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
De waarde van 1,792 betreft een DMEL, de waarde van 38 mg/m3 betreft een DNEL.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
16 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
1 ppm (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 8u)
3 ppm (TGG - 15min)
12 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
8 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
20 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018