Trichloorethyleen

Engelse naam:
Trichloroethylene
CAS-nummer:
79-01-6
EG-nummer:
201-167-4
Synoniemen:
Trichlooretheen, Acetyleentrichloride, Tri, Ethyleentrichloride
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
54 mg/m3 (TGG - 8u)
140 mg/m3 (TGG - 15min)
10 ppm (TGG - 8u)
25 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
  • AFS 2018:1

Opmerkingen:
De stof is kankerverwekkend. Risico op kanker wordt ook gevonden bij blootstelling anders dan via inhalatie. De stof kan gemakkelijk door de huid worden opgenomen. De voorgeschreven grenswaarde wordt alleen geacht voldoende bescherming te bieden op voorwaarde dat de huid wordt beschermd tegen blootstelling aan de stof in kwestie.
BOEL:
10 ppm (TGG - 8u)
54,7 mg/m3 (TGG - 8u)
30 ppm (TGG - 15min)
164,1 mg/m3 (TGG - 15min)

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
Advieswaarden. NB: per 01-01-2007 zijn in ons land de toen gehanteerde grenswaarden van 190 mg/m3 als TGG-8uur en 538 mg/m3 als TGG-15min vervallen. Deze waarden waren gebaseerd op een rapport van (de voorloper) van de Gezondheidsraadcommissie (RA 3/83).

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 54,7 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden. Zeer zorgwekkende stof die autorisatie vereist voordat deze wordt gebruikt (bijlage XIV van REACH). Een lijst met aangnomen autorisatiebesluiten en autorisatieaanvragen in behandeling zijn hier te vinden https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37301 Het Comité risicobeoordeling (RAC) van de ECHA heeft een dosis-respons relatie afgeleid voor trichloorethyleen als referntie voor de autorisatie aanvragen: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/carcinogenicity_dose_response_tce_en.pdf/ad8db350-0e22-4c45-b721-028579c371cb Volgens RAC komt een TGG-8u van 3,3 mg/m3 (0,6ppm) overeen met een extra risico van 4 op de 100.000 werkers bij blootstelling van 40 jaar.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
55 mg/m3 (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:

Finland

Grenswaarde:
50 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 8u)

Frankrijk

Grenswaarde:
405 mg/m3 (TGG - 8u)
1080 mg/m3 (TGG - 15min)
75 ppm (TGG - 8u)
200 ppm (TGG - 15min)

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
50 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja

Oostenrijk

Grenswaarde:
3,3 mg/m3 (TGG - 8u)
13,2 mg/m3 (TGG - 15min)
0,6 ppm (TGG - 8u)
2,4 ppm (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
550 mg/m3 (TGG - 8u)
820 mg/m3 (TGG - 15min)
100 ppm (TGG - 8u)
150 ppm (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
110 mg/m3 (TGG - 8u)
273 mg/m3 (TGG - 15min)
20 ppm (TGG - 8u)
50 ppm (TGG - 15min)