Tin (anorganische verbindingen als Sn)

Engelse naam:
Tin (inorganic compounds as Sn)
CAS-nummer:
7440-31-5
EG-nummer:
231-141-8

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 april 2016
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Herstel omissie. Bijlage XIII bevatte tot nu toe geen wettelijke grenswaarde voor tin, dit in tegenstelling tot Richtlijn nr. 91/322/EEG. Dat is nu hersteld, waarbij de waarde is vastgesteld op het niveau van de Europese indicatieve grenswaarde.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
geen

Opmerkingen:
SCOEL concludeerde in 2003 dat de wetenschappelijke gegevens onvoldoende zijn om een gezondheidskundige grenswaarde af te leiden.
IOEL:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 71 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Noorwegen

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 (TGG - 15min)
0,004 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018