Terfenyl, gehydrogeneerd

Engelse naam:
Terphenyl, hydrogenated
CAS-nummer:
61788-32-7
EG-nummer:
262-967-7
Synoniemen:
Gehydrogeneerd terfenyl

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
19 mg/m3 (TGG - 8u)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
21 augustus 2018
Officiële publicatie:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
7,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:


Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)

Officiële publicatie:


REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 2,01 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,4 ppm (TGG - 8u)
4,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
19 mg/m3 (TGG - 8u)
47,5 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
10 mg/m3 (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
19 mg/m3 (TGG - 8u)
5 ppm (TGG - 15min)
48 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018