Stikstof-monoxide

Engelse naam:
Nitrogen monoxide
CAS-nummer:
10102-43-9
EG-nummer:
233-271-0
Synoniemen:
Stikstofmonoxide

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
21 augustus 2018
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
In de ondergrondse mijnbouw en de tunnelbouw mogen de lidstaten gebruikmaken van een overgangsperiode die uiterlijk op 21 augustus 2023 eindigt voor de grenswaarden voor stikstofmonoxide, stikstofdioxide en koolstofmonoxide.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
In de ondergrondse mijnbouw en de tunnelbouw mogen de lidstaten gebruikmaken van een overgangsperiode die uiterlijk op 21 augustus 2023 eindigt voor de grenswaarden voor stikstofmonoxide, stikstofdioxide en koolstofmonoxide.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,6 ppm (TGG - 8u)
0,63 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
1,26 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
4 ppm (TGG - 15min)
5 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Noorwegen

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
60 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
25 ppm (TGG - 8u)
30 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018