Platina, metallisch

Engelse naam:
Platinum
CAS-nummer:
7440-06-4
EG-nummer:
231-116-1

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:

Opmerkingen:
Naar het oordeel van de commissie zijn de beschikbare toxicologische gegevens uit humaan en dierexperimenteel onderzoek niet toereikend voor het afleiden van een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan platina en niet-oplosbare platinaverbindingen.

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:

Opmerkingen:
Op basis van de beschikbare gegevens kon geen advies voor een grenswaarde voor oplosbare platina componenten worden opgesteld.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBl 03-2020

Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 10-2016

Oostenrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, 2018)

Zweden

Grenswaarde:
1 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018