N,N-Dimethylaceetamide

Engelse naam:
Dimethyl acetamide, N,N-
CAS-nummer:
127-19-5
EG-nummer:
204-826-4

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
36 mg/m3 (TGG - 8u)
72 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Officiële publicatie:

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 23 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 120 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
36 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
5 ppm (TGG - 8u)
18 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
36 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
36 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
72 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
2 ppm (TGG - 8u)
7,2 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
36 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
36 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
72 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
36 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
72 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
70 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
20 ppm (TGG - 15min)
70 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018