Lood en anorganische loodverbindingen

Engelse naam:
lead and organic lead compounds
CAS-nummer:
7439-92-1
EG-nummer:
231-100-4
Synoniemen:
lood, metallisch
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:
Opmerkingen:
Zie tevens artikel 4.19a Arbeidsomstandighedenregeling

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,15 mg/m3 (TGG - 8u)
70 µg/100 ml bloed Biologische grenswaarde
Invoering grenswaarde:
1 april 2016
Officiële publicatie:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Finland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Zweden

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,05 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,8 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018