Kwik en tweewaardige anorganische kwikverbindingen (gemeten als kwik)

Engelse naam:
Mercury and divalent inorganic mercury compounds (measured as mercury)
CAS-nummer:
7439-97-6
EG-nummer:
231-106-7
CMR, S:
Schadelijk voor de voortplanting (R)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
15 september 2011
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: voor kwik metaal is een gevalideerde meetmethode bechikbaar, te weten NIOSH 6009 (WGMM 4).

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,02 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
0,16 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
0,08 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 (TGG - 15min)
0,005 ppm (TGG - 8u)
0,04 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018