Isopentaan

Engelse naam:
Isopentane
CAS-nummer:
78-78-4
EG-nummer:
201-142-8
Synoniemen:
2-methylbutaan
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1800 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2006: er is geen gevalideerde meetmethode gevonden (WGMM 0). De vastgestelde grenswaarde is gebaseerd op de op dat moment geldende grenswaarde voor n-pentaan en wijkt dan ook af van het SCOEL-advies.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 3000 mg/m3 inhalation systemic effects

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
500 ppm (TGG - 8u)
1500 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
3000 mg/m3 (TGG - 8u)
2000 ppm (TGG - 8u)
6000 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
500 ppm (TGG - 8u)
1500 mg/m3 (TGG - 8u)
630 ppm (TGG - 15min)
1900 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
1000 ppm (TGG - 8u)
3000 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
250 ppm (TGG - 8u)
750 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
600 ppm (TGG - 8u)
1800 mg/m3 (TGG - 8u)
1200 ppm (TGG - 15min)
3600 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
600 ppm (TGG - 8u)
1800 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
600 ppm (TGG - 8u)
1800 mg/m3 (TGG - 8u)
750 ppm (TGG - 15min)
2000 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
600 ppm (TGG - 8u)
1800 mg/m3 (TGG - 8u)
1200 ppm (TGG - 15min)
3600 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018