Houtstof

Engelse naam:
Wood dust
Classificatie (CMR, S):
Carcinogeen (kankerverwekkend)

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007

Algemene opmerkingen:
De wettelijke grenswaarde heeft betrekking op hardhout-stof.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Oostenrijk

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
20 december 2011
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2018


Noorwegen

Grenswaarde:
1 mg/m3 totaal stof / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2010
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. 2018; Arbeidstilsyne


Zwitserland

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Frankrijk

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 juni 2008
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
5 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 Workplace exposure limits


Zweden

Grenswaarde:
2 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2005
Onderbouwing:
AFS 2018