Fosforyltrichloride

Engelse naam:
Phosphorus oxychloride
CAS-nummer:
10025-87-3
EG-nummer:
233-046-7
Synoniemen:
Fosforoxichloride

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Opmerkingen:
De grenswaarde is per 01-01-2007 vervallen.

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
Onderbouwing:
  • SCOEL/SUM/181


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 1,3 mg/m3 inhalation local effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)

Duitsland

Grenswaarde:
0,2 ppm (TGG - 8u)
1,3 mg/m3 (TGG - 8u)

Finland

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 15min)
2,4 mg/m3 (TGG - 15min)

Frankrijk

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,2 ppm (TGG - 8u)
1 mg/m3 (TGG - 8u)
0,8 ppm (TGG - 15min)
4 mg/m3 (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,2 ppm (TGG - 8u)
1,3 mg/m3 (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
3,8 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)
0,2 ppm (TGG - 15min)
1,2 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,6 mg/m3 (TGG - 15min)