Formaldehyde

Engelse naam:
Formaldehyde
CAS-nummer:
50-00-0
EG-nummer:
200-001-8
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Allergische reactie van de luchtwegen (S)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,15 mg/m3 (TGG - 8u)
0,5 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
2007: meetmethoden voor zowel het TGG-8uur als het TGG-15min. OSHA 1007 en NIOSH 2016 (WGMM 4).

Europese grenswaarde Privaat

BOEL:
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
0,6 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
Grenswaarde (TGG-8u) 0,62 mg/m3 of 0,5 ppm voor de gezondheidszorg, de uitvaart- en de balsemingsector tot en met 11 juli 2024.

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 0,375 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 9 mg/m3 inhalation systemic effects
Short-term exposure = 0,75 mg/m3 inhalation local effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 698 af 28/05/2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
1,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
1 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 ppm (TGG - 8u)
0,6 mg/m3 (TGG - 8u)
1 ppm
1,2 mg/m3
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
2,5 mg/m3 (TGG - 8u)
2,5 mg/m3 (TGG - 15min)
2 ppm (TGG - 8u)
2 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,37 mg/m3 (TGG - 8u)
0,74 mg/m3 (TGG - 15min)
0,3 ppm (TGG - 8u)
0,6 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018