Diethyleenglycolmonoethylether

Engelse naam:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer:
111-90-0
EG-nummer:
203-919-7
Synoniemen:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
Ethyleneglycolethers

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
180 mg/m3 (TGG - 8u)
Onderbouwing:
  • 1996/01WGD

Opmerkingen:
De grenswaarde is per 01-01-2007 vervallen.

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 18 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 37 mg/m3 inhalation systemic effects
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Duitsland

Grenswaarde:
6 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
12 ppm (TGG - 15min)
70 mg/m3 (TGG - 15min)
6 ppm (TGG - 8u)
6 ppm (TGG - 15min)

Duitsland

Grenswaarde:
6 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
12 ppm (TGG - 15min)
70 mg/m3 (TGG - 15min)
6 ppm (TGG - 8u)
6 ppm (TGG - 15min)

Oostenrijk

Grenswaarde:
6 ppm (TGG - 8u)
35 mg/m3 (TGG - 8u)
24 ppm (TGG - 15min)
140 mg/m3 (TGG - 15min)

Zweden

Grenswaarde:
15 ppm (TGG - 8u)
80 mg/m3 (TGG - 8u)
30 ppm (TGG - 15min)
170 mg/m3 (TGG - 15min)

Zwitserland

Grenswaarde:
50 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
100 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)