Diethyleenglycolmonobutylether

Engelse naam:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
CAS-nummer:
112-34-5
EG-nummer:
203-961-6
Synoniemen:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Butyldiglycol
Butoxydiethyleenglycol
DEGBE
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
50 mg/m3 (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
H-Notatie:
Ja
Onderbouwing:
Opmerkingen:
2006: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar. Analytisch gezien is voor het bepalen van het TGG-15min de meetmethode OSHA PV2095 bruikbaar. Er zijn goede mogelijkheden om de methode naar een hoger validatieniveau te brengen (WGMM 3).

Nederlandse grenswaarde Privaat

Grenswaarden:
Onderbouwing:
  • 1996/01WGD


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 67,5 mg/m3 inhalation local effects
Long-term exposure = 67,5 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
68 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
67 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
100 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Duitsland

Grenswaarde:
67 mg/m3 (TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 8u)
100 mg/m3 (TGG - 15min)
15 ppm (TGG - 15min)
(TGG - 8u)
10 ppm (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Finland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
68 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
67,5 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
68 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
67,5 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
67,5 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101,2 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
68 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
10 ppm (TGG - 8u)
67 mg/m3 (TGG - 8u)
15 ppm (TGG - 15min)
101 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018