Cyaanamide

Engelse naam:
Cyanamide
CAS-nummer:
420-04-2
EG-nummer:
206-992-3
Synoniemen:
Amidocyanogen; Carbanonitril; Carbimide
Classificatie (CMR, S):
Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht), Sensibiliserend-inhalatie

Nederlandse grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,2 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
H-Notatie:
Ja

Algemene opmerkingen:
2005: er is geen gevalideerde meetmethode beschikbaar, maar analytisch gezien is voor de gasfase de meetmethode OSHA 060 een geschikte meetmethode (WGMM 1). Als de monsternamekop geschikt wordt gemaakt voor mixed-phase aerosols (bijvoorbeeld de GSP/GGP sa

REACH verordening Privaat

DNEL
Long-term exposure = 0,35 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
REACH Registratiedossier


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Zweden

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2015
Onderbouwing:
AFS 2018:1


Duitsland

Grenswaarde:
0,2 ppm / TGG 8u
0,35 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,35 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 juli 2013
Onderbouwing:
TRGS 900, 2018


Duitsland

Grenswaarde:
0,2 ppm / TGG 8u
0,35 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
0,2 ppm / TGG 15min
0,35 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
13 september 2012
Onderbouwing:
DFG-2018 report 54


Zwitserland

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
1,16 ppm / TGG 15min
2 mg/m3 / TGG 15min
Invoering grenswaarde:
1 januari 2009
Onderbouwing:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018


Verenigd Koninkrijk (UK)

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)


Oostenrijk

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 inhaleerbare fractie / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2007
Onderbouwing:
Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011


Denemarken

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 september 2007
Onderbouwing:
Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, BEK nr 655 af 31/05/2018


Frankrijk

Grenswaarde:
0,58 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984: okt. 2016


Noorwegen

Grenswaarde:
0,6 ppm / TGG 8u
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave FOR-2011-12-06-1358


Finland

Grenswaarde:
1 mg/m3 / TGG 8u
Invoering grenswaarde:
1 januari 2005
Onderbouwing:
HTP-ARVOT 2018