Chroom (VI) verbindingen (als Cr)

Engelse naam:
Chromium VI compounds
CMR, S:
Kankerverwekkend (C), Schadelijk voor de voortplanting (R), Allergische reactie van de luchtwegen (S), Allergische reactie van de huid (S)
Opmerkingen:
Zie Chroom (VI) verbindingen

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
1 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 maart 2017
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,01 µg/m3 (TGG - 8u)
Opmerkingen:
De GR concludeert in zijn rapport van 30 september 2016 dat alle chroom (VI) verbindingen als carcinogeen moeten worden beschouwd en dat in de gezondheidskundige risicoberekening geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen oplosbare en onoplosbare verbindingen. Hij adviseert een streefwaarde van 0,01 microgram/m³ en een verbodswaarde van 1 microgram/m³. De wettelijke grenswaarden (10 en 50 microgram/m³ voor resp. oplosbare en slecht oplosbare verbindingen liggen boven de verbodswaarde. Dit vindt de minister van SZW een maatschappelijk ongewenste situatie. Vooruitlopend op een SER-advies besluit de minister van SZW tot invoering van een grenswaarde voor alle chroom (VI) verbindingen op het niveau van de verbodswaarde, namelijk 1 microgram/m³ ofwel 0,001 milligram/m³ (als TGG-8uur). Hiermee vervallen de afzonderlijke regels over specifieke chroom (VI) verbindingen, zomede de TGG-15min voor een aantal van die verbindingen.

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
0,01 mg/m3 (TGG - 8u)

Officiële publicatie:

Opmerkingen:
Grenswaarde 0,010 mg/m3 tot en met 17 januari 2025 Grenswaarde: 0,025 mg/m3 voor lassen of plasmasnijden of soortgelijke processen met rookontwikkeling tot en met 17 januari 2025