Cadmium en anorganische cadmiumverbindingen (Cd)

Engelse naam:
Cadmium and compounds
CAS-nummer:
7440-43-9
EG-nummer:
231-152-8
Synoniemen:
Cadmium
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,004 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 oktober 2017
Onderbouwing:
Officiële publicatie:
Opmerkingen:
Wijziging arbeidsomstandighedenregeling bijlage XIII van 7 februari 2017. Staatscourant 8098 dd. 15 februari 2017. De Gezondheidsraad heeft conform de SCOEL een biologische grenswaarden afgeleid voor deze stof, namelijk 2 microgram Cd/g creatinine in urin

Europese grenswaarde Privaat

IOEL:
1 µg/m3 (inhaleerbare fractie) (TGG - 8u)
2 µg Cd/g creatinine in urine Biologische grenswaarde


REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,004 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:
Opmerkingen:
Als ingangsdatum is gehanteerd de datum dat REACH Regulation van kracht is geworden.

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,005 mg/m3 (TGG - 8u)

Finland

Grenswaarde:
0,004 mg/m3 (TGG - 8u)

Frankrijk

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)

Noorwegen

Grenswaarde:
0,05 mg/m3 (TGG - 8u)

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,015 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,06 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,025 mg/m3 (TGG - 8u)

Zweden

Grenswaarde:
0,02 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)
0,005 mg/m3 respirabele fractie (TGG - 8u)

Zwitserland

Grenswaarde:
0,004 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja