Butaandion

Engelse naam:
butanedione
CAS-nummer:
431-03-8
EG-nummer:
207-069-8
Synoniemen:
Diacetyl, 2,3-butaandion, Butaan-dion
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
Invoering grenswaarde:
21 augustus 2018
Officiële publicatie:

Europese grenswaarde Privaat

BOEL/IOEL:
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)

Officiële publicatie:


Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,071 mg/m3 (TGG - 8u)
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,071 mg/m3 (TGG - 15min)
0,02 ppm (TGG - 15min)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
TRGS 900, 27-10-2020

Finland

Grenswaarde:
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,10 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2020

Noorwegen

Grenswaarde:
0,1 ppm (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Third edition, published 2018)

Zweden

Grenswaarde:
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,02 ppm (TGG - 8u)
0,07 mg/m3 (TGG - 8u)
0,1 ppm (TGG - 15min)
0,36 mg/m3 (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz