Barium, oplosbare verbindingen (als Ba)

Engelse naam:
Barium, soluble compounds (as Ba)
CAS-nummer:
7440-39-3
EG-nummer:
231-149-1
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
1 januari 2007
Onderbouwing:
  • American Conference of Governmental Industrial Hygienists
Opmerkingen:
Als Ba

REACH verordening Privaat

DNEL:
Long-term exposure = 5,8 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Denemarken

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
BEK nr 1458 af 13/12/2019

Duitsland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
TRGS 900, GMBI 03-2020

Duitsland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
DFG-2018 report 54

Finland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
HTP-ARVOT 2018

Frankrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
INRS ED 984 octobre 2016

Noorwegen

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
FOR-2011-12-06-1358

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
2 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 - GKV 2018

Verenigd Koninkrijk

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
EH40/2005 (Fourth Edition, 2020)

Zweden

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 totaal stof (TGG - 8u)
Officiële publicatie:
AFS 2018:1

Zwitserland

Grenswaarde:
0,5 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018