Arseenzuur (als As)

Engelse naam:
Arsenic acid
CAS-nummer:
7778-39-4
EG-nummer:
231-901-9
CMR, S:
Kankerverwekkend (C)
Uitgebreide classificatie:

Wettelijke grenswaarde Publiek

Grenswaarden:
0,28 µg/m3 (TGG - 8u)
Invoering grenswaarde:
13 december 2022
Officiële publicatie:
Streefwaarde:
0,28 µg/m3 (TGG - 8u)

REACH verordening Privaat

DNEL/DMEL:
Long-term exposure = 0,006 mg/m3 inhalation systemic effects
Onderbouwing:

Buitenlandse grenswaarden Privaat

Oostenrijk

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
0,4 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 15min)
Officiële publicatie:
Grenzwerteverordnung 2018 – GKV 2018

Zwitserland

Grenswaarde:
0,1 mg/m3 inhaleerbare fractie (TGG - 8u)
H-Notatie:
Ja
Officiële publicatie:
SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2018